Νίκος 235 Παλαιά λαϊκά τραγούδια

 

Ελάτε νά ταξιδέψουμε στά παλαιά λαϊκά μονοπάτια τών δίσκων βινυλίου 78 και 45 στροφών.

Γνωστοί καί άγνωστοι λαϊκοί βάρδοι μέ τήν αξεπέραστη ερμηνεία τους έγραψαν τή δική τους ιστορία στό κλασσικό λαϊκό τραγούδι όπου τό στιχουργικό τους περιεχόμενο είναι βγαλμένο μέσα από τά κοινωνικά μας βιώματα αγγίζοντας τό εσωτερικό μας ψυχικό κόσμο ό οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος μέ τά βιώματα τής καθημερινότητάς μας.

Εδώ είναι διαθέσιμες οί εκπομπές μας μέ παλαιά λαϊκά τραγούδια τών δεκαετιών 50 καί 60 καί μπορείτε νά τίς ακούτε .

Προτείνουμε νά επιλέγετε τήν προσωπική μας ραδιοφωνική σελίδα http://nikos235.blogspot.gr/