Βραχέα κύματα

Τα βραχέα κύματα ή υψηλής συχνότητας ραδιοκύματα (HF) λειτουργούν στην περιοχή συχνοτήτων των 3 - 30 MHz.
HFSpectrum

Φωνή της Ελλάδας

 ΝΟΜΟΣ  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (Khz)  ΕΚΠΟΜΠΗ ΠΡΟΣ:  ΏΡΑ
 ΑΥΛΙΔΑ  9,420  Ευρώπη & Βόρεια Αμερική  22:00-10:20
 ΑΥΛΙΔΑ  9,935  Ευρώπη & Κεντρική Αμερική  22:00-06:50
 ΑΥΛΙΔΑ  11,645  Κεντρική & Νότια Αφρική  07:00-10:00