Κύπρος - Ραδιόφωνα στα μεσαία (AM/MW)

Οι παρακάτω σταθμοί εκπέμπουν στα μεσαία κύματα από την Κύπρο, και η λήψη τους συνήθως φτάνει και εκτός Κύπρου:

 558 KHz (10 KW) ΡΙΚ Πρώτο (CYBC 1) [Πάφος]
 603 KHz (100 KW) ΡΙΚ Τρίτο (CYBC 3) [Ψημολόφου]
 639 KHz (500 KW) BBC World Service - Αγγλικός
 693 KHz (10 KW) ΡΙΚ Πρώτο (CYBC 1) [Λεμεσός]
 720 KHz (500 KW) BBC World Service - Αγγλικός
 918 KHz (100 KW) ΡΙΚ Τρίτο (CYBC 3) [Πάφος]
 963 KHz (100 KW) ΡΙΚ Πρώτο (CYBC 1) [Ψημολόφου]
 990 KHz (500 KW) Radio Sawa Egypt - Αιγυπτικός?
1044 KHz (10 KW) ΡΙΚ Τρίτο (CYBC 3) [Λεμεσός]
1098 KHz (50 KW) Bayrak Radio 1 - Τουρκοκυπριακός
1233 KHz (600KW) Trans World Service- Αγγλικός
1323 KHz (500 KW) BBC World Service - Αγγλικός