Κατασκευάστε ένα Balun

img042

Συντονιστής κεραίας για πομποδέκτες CB 27MHz

O συντονιστής κεραίας (antenna tuning unit,ATU) επιτρέπει την προσαρμογή κεραιών μισού μήκους κύματος (1/2 λ) ή μεγαλύτερων στην αντίσταση εισόδου 50Ω των πομποδεκτών CB (Citizens Band).
To ATU είναι χρήσιμο στις περιπτώσεις που μια κεραία σύρματος είναι λιγότερο ενοχλητική για τους γείτονες από μια κάθετη ή groundplane τοποθετημένη στην ταράτσα.
Τροφοδωτόντας λοιπόν την κεραία μας στην άκρη (Ως μονόπολο) κρίνεται απαραίτητο ένα antenna tuner για την προσαρμογή και για τα χαμηλά στάσιμα κύματα της κεραίας.
Το εν λόγω antenna tuner κάνει επίσης πολύ καλή δουλειά με τις αυτοσχέδιες κεραίες που χρησιμοποιούν οι χρήστες των CB σε κατασκηνώσεις,διότι επιτυγχάνει την προσαρμογή ενός τυχαίου μήκους καλωδίου που στηρίζεται σε κάποιο κλαδί δέντρου από την μια άκρη και σε ορθοστάτη της σκηνής από την άλλη.
Προφανώς,οι άκρες του σύρματος πρέπει να μονωθούν χρησιμοποιώντας,για παράδειγμα,μικρά μήκη πετονιάς ή μονωτήρες πορσελάνης.
Είναι επίσης δυνατόν να χρησιμοποιηθεί για να συντονίσει ένα κομμάτι συρματοπλέγματος στους 27MHz.

circuit

wire antenna

CB

Λειτουργία-Συντονισμός:

Το πηνίο αποτελείται από 11 σπείρες επάργυρου χάλκινου σύρματος διαμέτρου 1mm περίπου (SWG20).Η εσωτερική διάμετρος του πηνίου είναι 15mm και το μήκος του 4cm περίπου (θα χρειαστεί να το επιμηκύνετε,αφού το τυλίξετε).
Η λήψη για το ομοαξονικό καλώδιο του πομποδέκτη λαμβάνεται σε περίπου 2 σπείρες από το ψυχρό (συνδεδεμένο στη γή) άκρο.

Δύο πυκνωτές τρίμμερ συντονίζουν το ΑΤU.
Ο μικρότερος,C1,χρησιμεύει για μικρομετρικό συντονισμό ενώ ο μεγαλύτερος,C2,για το χονδρικό.
Τα τρίμμερ ρυθμίζονται με την βοήθεια μιας γέφυρας στασίμων κυμάτων SWR (Standing Wave Ratio).
Επιλέξτε το κανάλι 20 στον πομποδέκτη CB και θέστε τα C1 & C3 στην μέση της διαδρομής τους.
Πιέστε το PTT (push to talk) και ρυθμίστε το C2 για καλύτερη (χαμηλότερη) ένδειξη SWR.
Στην συνέχεια ρυθμίστε εναλλάξ τους C3 & C2 για να πετύχετε την πλησιέστερη στο 1:1 τιμή SWR.
Μπορείτε να ρυθμίσετε προσεκτικά τον C1 για ακόμη καλύτερη ένδειξη.
Δεν υπάρχει ανάγκη να ξαναπειράξετε τις ρυθμίσεις του ATU παρά μόνο αν αλλάξετε κεραία!

Στην περίπτωση που το μήκος του σύρματος της κεραίας είναι ακριβώς 1/2 λ (5.5m),ο C3 πρέπει να τεθεί στην μέγιστη χωρητικότητα του.
Παρόλο που το ΑΤU έχει σχεδιαστεί για κεραίες λ/2 ή μεγαλύτερες,μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για κεραίες μικρότερου μήκους.
Αν για παράδειγμα η κεραία έχει φυσικό μήκος 3m,τα υπόλειπόμενα 2.5m πρέπει να περιελιχθούν σε σωλήνα PVC.
Δημιουργείτε έτσι μια κοντή κεραία φορτωμένη με πηνίο βάσης,η αποκαλούμενη BLC (base loaded coil).
Στην πράξη το πηνίο βάσης μπορεί να κατασκευαστεί λίγο μικρότερο από το θεωρητικό μέγεθος.
Το τελικό μήκος καθορίζεται με διαδοχικές δοκιμές.

Το ΑΤU πρέπει να κατασκευαστεί σε ένα μεταλλικό κουτί για να αποφευγχεί οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ακτινοβολία!
Η πρόσβαση στα τρίμμερ γίνεται μέσω από μικρές οπές στο περίβλημα.
Η σύνδεση με τον πομποδέκτη γίνεται με connector SO-239 (UHF) ή με ΒΝC και ένα μικρό μήκος ομοαξωνικού καλωδίου 50Ω εφοδιασμένο με το κατάλληλο βύσμα.

Πηγή: ΕΛΕΚΤΟΡ

Κάθετη κεραία AM 1610 khz

A.M. Broadcast Antennas
by W5CDT
Shown below is my 1st prototype of an A.M. broadcast antenna for 1610KHz.
Don't laugh!!!….it's resonant, has a 1.1:1 VSWR, and works AMAZINGLY well.
The goal was to keep it under 9.8 feet in length to comply with FCC part 15.219.
Tuning is very touchy and bandwidth is always narrow for such short antennas for
1.6MHz operation. The capacitive "hat" (a pieplate) was my lazy way of lowering
the frequency by adding capacitance. To be strictly FCC legal you should
resonate your antenna without the capacitive "hat".

 
Shown Below is my 2nd prototype with tuneable loading coil

Ιονόσφαιρα-Διάδοση-Ανακλάσεις-Διαλείψεις

- Ιονόσφαιρα - Φαινόμενο ιονισμού - παράγοντες που προσδιορίζουν την διάθλαση - Διάδοση - Ύψος ιονόσφαιρας - ιονισμένα στρώματα - απόσταση άλματος - Ανακλάσεις - Διαλείψεις - Μεταβολές ιονόσφαιρας - Επίδραση της περιόδου των ηλιακών κηλίδων - από στρατιωτικό βιβλίο του 1954 που έχω ...για τους ραδιοερασιτέχνες ...
Στέφανος Μίνι βάττ